Cząstkę nie z rzeczownikami pisze się łącznie, nawet gdy rzeczownik pochodzi od czasownika i dziedziczy po nim schemat łączliwości składniowej. Jedyny wyjątek dotyczy konstrukcji typu nie X, ale Y – tak rzadkich, że nawet przykład mi trudno wymyślić. Niech będzie taki: „Odtąd już nie chodzenie, ale bieganie do szkoły stało się jego pasją”.
— Mirosław Bańko, PWN

Przykładowy błąd
(hotel Damis w Krynicy)

Przytoczę pewną korespondencję:
Witam
W mailu, który otrzymałem od Państwa z adresu automat@---.pl dotyczącym braku możliwości automatycznego rozliczenia faktury są dwa błędy tego samego typu, cytuję:

"Aby nie otrzymywać takich listów w przyszłości, prosimy o:
a) podawanie prawidłowych danych w polu tytułem,
b) przelewanie kwot zgodnych ze zobowiązaniami,
c) nie opłacanie faktur częściowo,
d) nie płacenie za kilka faktur jednym przelewem."

Rzecz dotyczy pisowni "nie" z rzeczownikami: nie płacenie -> niepłacenie, nie opłacanie -> nieopłacanie.

Proszę o poprawienie.

Pozdrawiam
Zbigniew Czernik
Odpowiedź dostałem już na drugi dzień :)
Witam

Dziękuję za zgłoszenie.

Proszę zauważyć iż nie są to rzeczowniki lecz czasowniki, więc pisownia jest jak najbardziej poprawna.

Z poważaniem
Albert W.

Nie no, gula mi zaczęła skakać... Ale zacisnąłem zęby, upewniłem się, czy aby na pewno mam rację i odpisałem :)
Witam
Mam rozumieć, że wg Pana słowo "płacenie" jest czasownikiem? A słyszał Pan o istnieniu rzeczowników abstrakcyjnych?
W kategorii rzeczowników abstrakcyjnych mieści się pojęcie rzeczownika odczasownikowego, cytuję:
"Rzeczownik odczasownikowy wywodzi się od rdzenia czasownika. W języku polskim odpowiednią końcówką jest -anie / -enie. 'Śpiewanie' to rzeczownik odczasownikowy odpowiadający czasownikowi 'śpiewać'; innymi słowy śpiewanie to czynność, jaką wykonuje się, gdy się śpiewa."

Na tej podstawie upieram się, że słowo "niepłacenie" i "nieopłacanie" jest rzeczownikiem, a "nie" z rzeczownikami pisze się razem, poza określonymi wyjątkami.

Proponuję sprawdzić w słowniku.

http://slowniki.pwn.pl/poradnia/lista.php?id=7572
--
Zbigniew Czernik
Nareszcie ktoś zrozumiał ;)
Dziękujemy za informację. Oczywiście poprawimy ten błąd.

Z poważaniem
Jacek Ś.

Wpis ten dedykuję wszystkim placówkom, gdzie widnieje napis "Prosimy o nie używanie telefonów komórkowych", m.in. Wydziałowi Komunikacji w Nisku.